नेपाली चर्च – बोस्टनका बारेमा

हामी को हौ ?

मन्डलीका अगुवा तथा स्वयमसेवकहरु

ताजा पोस्टहरु

ब्लग पोस्ट – ६

आज “विज्ञान” को भेष धारण गरेकोले श्रद्धा पाएको, तर बास्तवमा अवैज्ञानिक रहेको, क्रम-विकासवाद (Evolutionism) ले धेरैलाई भ्रममा पारेको छ। बाइबलमा उल्लेखित सृष्टि को विवरण सुन्दा उनीहरू आपत्ति जनाउँदै भन्छन्, “विज्ञानसँग […]

ब्लग पोस्ट – ५

आज “विज्ञान” को भेष धारण गरेकोले श्रद्धा पाएको, तर बास्तवमा अवैज्ञानिक रहेको, क्रम-विकासवाद (Evolutionism) ले धेरैलाई भ्रममा पारेको छ। बाइबलमा उल्लेखित सृष्टि को विवरण सुन्दा उनीहरू आपत्ति जनाउँदै भन्छन्, “विज्ञानसँग […]

ब्लग पोस्ट – ४

आज “विज्ञान” को भेष धारण गरेकोले श्रद्धा पाएको, तर बास्तवमा अवैज्ञानिक रहेको, क्रम-विकासवाद (Evolutionism) ले धेरैलाई भ्रममा पारेको छ। बाइबलमा उल्लेखित सृष्टि को विवरण सुन्दा उनीहरू आपत्ति जनाउँदै भन्छन्, “विज्ञानसँग […]

हाम्रो ब्लग

जीवन परिवर्तनका कथा तथा व्यक्तिगत अनुभवहरु